Belépés közjegyzőknek

MOKK iránymutatások


11. iránymutatás a közjegyzői állások pályázatainak elbírálásánál irányadó szempontokról
29. iránymutatás a közjegyzői okiratok végrehajtásának elrendelés iránti eljárásban a közjegyző illetékességéről
31. iránymutatás a közjegyzői tevékenység vizsgálatának eljárási rendjéről (módosításokkal egységes szerkezetben)
45. iránymutatás a MOKK által adományozható ösztöndíjról
50. iránymutatás több jogügylet egy közokiratba foglalásáról (hatályon kívül)
51. iránymutatás a közjegyzői okiratok felolvasásáról
57. iránymutatás a közjegyzői pénzletétről
81. számú iránymutatás a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos feladatokról (módosításokkal egységes szerkezetben)
85. iránymutatás a papíralapú okiratról elektronikus, illetve az elektronikus okiratról papíralapú hiteles másolat, valamint a papíralapú közjegyzői okiratról elektronikus hiteles kiadmány és hiteles másolat, és az elektronikus közjegyzői okiratról papíralapú hiteles kiadmány és hiteles másolat készítésének szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben)
91. iránymutatás az elektronikus ügyintézés egyes kérdéseiről (módosításokkal egységes szerkezetben) [2020. augusztus 31-ig hatályos szöveg]
91. iránymutatás az elektronikus ügyintézés egyes kérdéseiről (módosításokkal egységes szerkezetben) [2020. szeptember 1-jétől hatályos szöveg]
93. iránymutatás a Magyar Közjegyzőség Etikai Szabálykönyvéről
95. számú iránymutatás a személyes adatoknak a közjegyzői eljárásokkal összefüggő kezelésére vonatkozó szabályokról (módosításokkal egységes szerkezetben)
104. számú iránymutatás a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet 38/A. és 38/B. §-ának alkalmazásáról

1/2020. (IV. 1.) MOKK elnöki utasítás a hang- és videó kapcsolat folyamatos fenntartására alkalmas távközlési eszköz útján megtehető eljárási cselekményekkel összefüggő részletes eljárási szabályokról HATÁLYÁT VESZTETTE
2/2020. (IV. 20.) elnöki utasítás a közjegyzői kamarák testületi szervei veszélyhelyzet alatti ülésezésének és döntéshozatalának szabályairól HATÁLYÁT VESZTETTE
3/2020. (IV. 23.) elnöki utasítás a közjegyző közreműködési kötelezettsége alóli mentesítése részletes szabályairól HATÁLYÁT VESZTETTE
4/2020. (IV. 23.) elnöki utasítás a közjegyzői irodák nyitvatartásának és ügyfélfogadásának részletes szabályairól HATÁLYÁT VESZTETTE
5/2020. (VI. 24.) utasítás a közjegyző közreműködési kötelezettsége alóli mentesítés megszüntetésének szabályairól
6/2020. (VII. 14.) utasítás a közjegyző közreműködési kötelezettsége alóli mentesítés megszüntetésének szabályairól szóló 5/2020. (VI. 24.) elnöki utasítás módosításáról
7/2020. (XI. 9.) elnöki utasítás a közjegyzői kamarák testületi szervei elektronikus hírközlő eszköz útján való ülésezésének és döntéshozatalának szabályairól
8/2020. (XII. 21.) elnöki utasítás a közjegyzői kamarák testületi szervei általi titkos szavazás veszélyhelyzet alatti lebonyolításának szabályairól

1/2021. (III. 7.) elnöki utasítás a hang- és videó kapcsolat folyamatos fenntartására alkalmas távközlési eszköz útján megtehető eljárási cselekményekkel összefüggő részletes eljárási szabályokról
2/2021. (III. 7.) elnöki utasítás a közjegyzői irodák nyitvatartásának és ügyfélfogadásának részletes szabályairól