bool(false)

MOKK iránymutatások


11. iránymutatás a közjegyzői állások pályázatainak elbírálásánál irányadó szempontokról
13. iránymutatás a Magyar Közjegyzőség Etikai Szabálykönyvéről
29. iránymutatás a közjegyzői okiratok végrehajtásának elrendelés iránti eljárásban a közjegyző illetékességéről
31. iránymutatás a közjegyzői tevékenység vizsgálatának eljárási rendjéről
38. iránymutatás a 2011. évi LXXV. törvény szerinti gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés és devizakölcsön-szerződés módosítás alapján tett egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalásáért járó közjegyzői munkadíj és költségtérítés összegéről
45. iránymutatás a MOKK által adományozható ösztöndíjról
50. iránymutatás több jogügylet egy közokiratba foglalásáról
51. iránymutatás a közjegyzői okiratok felolvasásáról
57. iránymutatás a közjegyzői pénzletétről
81. iránymutatás a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos feladatokról
85. iránymutatás a papíralapú okiratról elektronikus, illetve az elektronikus okiratról papíralapú hiteles másolat, valamint a papíralapú közjegyzői okiratról elektronikus hiteles kiadmány és hiteles másolat, és az elektronikus közjegyzői okiratról papíralapú hiteles kiadmány és hiteles másolat készítésének szabályairól
91. iránymutatás az elektronikus ügyintézés egyes kérdéseiről
93. iránymutatás a Magyar Közjegyzőség Etikai Szabálykönyvéről (hatályba lépés: 2019. január 1.)
95. számú iránymutatás a személyes adatoknak a közjegyzői eljárásokkal összefüggő kezelésére vonatkozó szabályokról