Belépés közjegyzőknek

Végrendeletek Országos Nyilvántartása (VONY)A Végrendeletek Országos Nyilvántartása (VONY) az okiratba foglalt, és a letétbe helyezett végintézkedések adatainak központi, elektronikus nyilvántartása, melyre vonatkozó szabályokat a 4/2009. (III. 6.) IRM rendelet tartalmazza. A nyilvántartást a Magyar Országos Közjegyzői Kamara működteti, a kamara szervezetén belül a VONY kezelése, szakmai felügyelete a Közjegyzői Levéltár feladata.


A nyilvántartásba bejegyzendő végintézkedésnek kell tekinteni:

• a végrendeletet, annak módosítását, visszavonását vagy visszavételét,

• az öröklési szerződést, a halál esetére szóló ajándékozást és az öröklésről való lemondást, valamint ezek módosítását, megszüntetését vagy felbontását.


A közjegyző a nyilvántartásba az intézkedésnek megfelelően jegyzi be

• az általa készített, végintézkedést tartalmazó közokirat keltét és ügyszámát,

• a nála nyíltan letétbe helyezett, végintézkedést tartalmazó magánokirat keltét és a letétbe vételi jegyzőkönyv ügyszámát, vagy

• a nála borítékba zárva letétbe helyezett, végintézkedést tartalmazó magánokirat letételének időpontját és a letétbe vételi jegyzőkönyv ügyszámát.


A közjegyző a nyilvántartásba az intézkedésnek megfelelően jegyzi be továbbá

• az általa készített vagy letétbe vett végintézkedéshez kapcsolódó új végintézkedés készítésének vagy letétbe vételének tényét,

• a nyilvántartásba bejegyzett végintézkedés kihirdetésének időpontját, vagy

• a nyilvántartásba bejegyzett végintézkedés felhasználásával lefolytatott hagyatéki eljárás ügyszámát és jogerős befejezésének időpontját.


A nyilvántartásba bejegyzett adatok lekérdezésére

• a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyző,

• a nyilvántartás-vezetési feladatok elmulasztása esetén a területi kamara által a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 170. §- a alapján a hiányosság pótlására kijelölt közjegyző

• a bejegyzést végző közjegyző jogosult.


A Magyar Országos Közjegyzői Kamara Levéltára jegyzi be a VONY-ba a bíróság vagy ügyvéd, illetve magyar konzuli képviselő által készített vagy letétbe vett végintézkedést, amennyiben az

• a bíróságon, az ügyvédnél vagy a Magyar Ügyvédi Kamara Országos Levéltárában, vagy a magyar konzuli képviselőnél található,

• amennyiben ahhoz a végintézkedő írásban hozzájárult.


A közjegyzők a bejegyzést maguk végzik, míg a végintézkedést (letétet) őrző fenti egyéb szervek az általuk készített vagy náluk letétbe helyezett végintézkedések adatait a hivatkozott IRM rendelet melléklete szerinti, erre a célra rendszeresített Nyomtatványon küldik meg a MOKK illetve a Közjegyzői Levéltár részére.
A Nyomtatványon szereplő adatokat a beérkezésüket követő 72 órán belül a Levéltár bejegyzi a nyilvántartásba, amelyről a bejegyzést követő 8 napon belül az adatok megküldője részére igazolást küld.