Bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése


Bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlévő két, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos nemű személy személyesen kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kíván létesíteni. Bejegyzett élettársi kapcsolat tehát csak azonos neműek között állhat fenn, s az ilyen kapcsolat a törvényben meghatározott – a házassághoz hasonló – jogkövetkezményekkel jár. Az élettársi viszony megromlása esetén, ha a felek a viszonyt meg akarják szüntetni és a megszüntetés, valamint a közös vagyon megosztása tekintetében konszenzus van közöttük, kérhetik a viszony megszüntetését az illetékes közjegyzőtől. A közjegyző által jóváhagyott egyezség egyenértékű a bíróság előtti bontással.

Az eljárás díjköteles, amelyről bővebben A közjegyzői díjszabás (A közjegyzőről >A közjegyzői tevékenység >A közjegyzői díjszabás) menüpont alatt olvashat.