Belépés közjegyzőknek

FONTOS! Közjegyzői eljárások változása a szigorított védekezés alatt

2021-03-05

A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) a koronavírus-világjárvány elleni védekezésre tekintettel jelentősen átalakította a közjegyzői eljárásokban történő ügyintézést.

 

Szünetel a személyes ügyfélfogadás egyes eljárásokban

 

A Korm. r. 29. §-a (3) bekezdésének értelmében a 2021. március 8-a és 2021. április 19-e közötti időszak (a továbbiakban: szigorított védekezés) ideje alatt a személyes ügyfélfogadás a közjegyzői irodákban az alábbi eljárásokban szünetel:

- Bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése iránti eljárás

- Egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgot terhelő zálogjogi nyilvántartás (gkZONY) vezetése iránti eljárás

- Előzetes bizonyítás

- Értékpapír, okirat semmissé nyilvánítása iránti eljárás

- Európai fizetési meghagyásos eljárás

- Európai Öröklési Bizonyítvány kiállítása

- Európai uniós jogforráson alapuló tanúsítvány, igazolás, kivonat kiállítása

- Fizetési meghagyásos eljárás

- Hagyatéki eljárás

- Hitelbiztosítéki Nyilvántartással összefüggő ügyek: hitelbiztosítéki nyilatkozat rögzítése iránti eljárás, jogutódlás megállapítása iránti eljárás, jogutódi hozzáférés biztosítása iránti eljárás

- Igazságügyi szakértő kirendelése iránti eljárás

- Közjegyző előtti egyezségi eljárás

- Közjegyzői letéti eljárás

- Végrehajtás elrendelése iránti eljárás

- Zálogjogi Nyilvántartás (ZONY) vezetése iránti eljárás

 

A fenti ügyekben nem lehetséges a beadvány szóbeli előterjesztése, illetve az iratbetekintési jog személyes megjelenés útján történő gyakorlása, továbbá személyes meghallgatás szükségessége esetén a közjegyző a fél írásbeli nyilatkozatát szerzi be.

 

Ezekben az ügyekben tehát a közjegyző és az ügyfél közötti kapcsolattartás írásban, papír alapon vagy elektronikus úton történhet csak.

 

 

Nem lehet hagyatéki tárgyalást kitűzni

 

A szigorított védekezés ideje alatt hagyatéki tárgyalást kitűzni nem lehet, a már kitűzött hagyatéki tárgyalások is kizárólag elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján tarthatóak meg. Ha ez utóbbi nem lehetséges, a tárgyalást kötelező elhalasztani.

 

 

A személyes ügyfélfogadás lehetősége

 

Személyes ügyfélfogadás a közjegyzői irodákban a veszélyhelyzet ideje alatt kizárólag az alábbi közjegyzői ügyekben lehetséges:

- Közjegyzői okiratszerkesztés iránti eljárás: jogügyleti okirat és jegyzőkönyvi tanúsítvány készítése, valamint záradéki tanúsítvány készítése (hitelesítés)

- Hiteles kiadmány kiállítása közjegyzői okiratról

- Okirat megőrzése, végrendelet letétbe vétele

- Pénz, értéktárgy és értékpapír bizalmi őrzése

- Elektronikus letéti tár

- Végrendeletek Országos Nyilvántartásának vezetése iránti eljárás (közokiratba foglalt végintézkedés készítésével és magánvégrendelet letétbe vételével összefüggésben)

- Hitelbiztosítéki nyilvántartással összefüggő ügyek közül: azonossági nyilatkozat tételének tanúsítása

- Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásának vezetése iránti eljárás

- Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Nyilvántartásának vezetése iránti eljárás

 

Ezekben az ügyekben kérjük, minden esetben szíveskedjenek előre tájékozódni az adott közjegyzői iroda konkrét ügyfélfogadási rendjéről.

 

Budapest, 2021. március 8.

 

Magyar Országos Közjegyzői Kamara