Belépés közjegyzőknek

Megszűnt a szigorított védekezés


A veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet 1. §-a szerint a szigorított védekezés ideje a kormányrendelet hatálybalépése (2021. március 8-a) és 2021. április 19-e közötti időszak volt.

 

Ennek következtében már nem alkalmazandók a kormányrendelet eltérő rendelkezései a közjegyzői nemperes eljárásokban.

 

Azaz 2021. április 19-étől a 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet eltérő szabályait nem kell alkalmazni, vagyis

- a kérelem, illetve egyéb beadvány szóban előterjeszthető,

- az iratbetekintési jog személyes megjelenés útján gyakorolható,

- személyes meghallgatás tartható,

- hagyatéki tárgyalás kitűzhető,

- a közjegyzői okirat elektronikus hírközlő eszköz útján nem olvasható fel és a kioktatási, tájékoztatási kötelezettség sem teljesíthető ilyen módon,

- a hagyaték a 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet 29. § (9)-(11) bekezdése szerint nem adható át.

 

Amennyiben a Tisztelt Ügyfeleknek kérdése lenne, forduljanak bizalommal az eljáró közjegyzőhöz.