Belépés közjegyzőknek

Jogegységi határozat a végrehajtási lap visszavonására (végrehajtási záradék törlésére) irányuló kérelmekkel kapcsolatban


A Kúria 2021. március 1-jén a következő jogegységi határozatot hozta:

A végrehajtási lap visszavonására, illetőleg a végrehajtási záradék törlésére irányuló kérelmet elutasító végzés ellen van helye fellebbezésnek.

A 3/2021. polgári jogegységi határozat teljes szövege (az indokolással együtt) elérhető a Kúria honlapján