Belépés közjegyzőknek

Új menüpont alatt a MOKK normái


A MOKK honlapján megváltozott az iránymutatások, szabályzatok és elnöki utasítások elérhetősége.

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény – 2021. január 1-től hatályos – 55. § (5) bekezdése szerint a MOKK és területi kamarák szervezeti és működési szabályzatait és az országos kamara kiemelt szabályzatait a miniszter jóváhagyásának kézhezvételétől számított 15 napon belül, a nem kiemelt szabályzatokat azok hatálybalépésével egyidejűleg a MOKK honlapján kell közzétenni.

A törvény szellemének megfelelően így – az állampolgárok tájékozódását is segítendő – három menüpont került kialakításra a „Hasznos információk” alatt elérhető „Szabályzatok (iránymutatások) és elnöki utasítások” cím alatt:

1. Egységes szerkezetű szabályzatok, iránymutatások és elnöki utasítások: a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, mindenkor hatályos normákat tartalmazza naprakészen a könnyebb áttekinthetőség érdekében.

2. Szabályzatok, iránymutatások és elnöki utasítások (nem egységes szerkezetben): 2021. januárjától az összes elfogadott és hatályos normát tartalmazza, számozásuk szerinti sorrendben.

3. Hatályon kívül helyezett szabályzatok, iránymutatások és elnöki utasítások: a 2021-ben megalkotott, de már nem hatályos normákat tartalmazza arra az esetre, ha valaki egy régebbi időállapot szerinti normakörnyezetnek kíván utánanézni.

A közjegyzőkről szóló törvény 2021. januári változása értelmében az iránymutatások fokozatosan kivezetésre kerülnek, így egy idő után csak szabályzatok és esetlegesen elnöki utasítások szerepelnek majd a MOKK hatályos normái között.