Belépés közjegyzőknek

Szabályzatok váltják az iránymutatásokat


A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvénynek (Kjtv.) az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXV. törvénnyel megállapított 55. §-a szerinti szabályzatokat a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 2021. június 30-ig alkotja meg. A 2020. december 31-én hatályos iránymutatások a helyükbe lépő szabályzatok hatálybalépésével, de legkésőbb 2021. augusztus 31-én hatályukat vesztik. A Kjtv. szabályzatra vonatkozó rendelkezéseit az iránymutatásra - annak hatályvesztéséig - alkalmazni kell.

Fenti jogszabályi rendelkezésekre tekintettel a korábban megalkotott iránymutatások helyébe lépnek a szabályzatok, amelyeket a MOKK a honlapján folyamatosan közzétesz.

A szabályzatok a „Hasznos információk” menüpontban a „Szabályzatok (iránymutatások) és elnöki utasítások” alatt érhetőek el.

Az „Egységes szerkezetű szabályzatok, iránymutatások és elnöki utasítások” alatt a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, mindenkor hatályos normák érhetőek el naprakészen, a könnyebb áttekinthetőség érdekében.

A „Szabályzatok, iránymutatások és elnöki utasítások (nem egységes szerkezetben)” alatt 2021. januárjától az összes elfogadott és hatályos norma található, számozásuk szerinti sorrendben.

A „Hatályon kívül helyezett szabályzatok, iránymutatások és elnöki utasítások” alatt pedig a 2021-ben megalkotott, de már nem hatályos normákat tartalmazza arra az esetre, ha valaki egy régebbi időállapot szerinti normakörnyezetnek kíván utánanézni.