Belépés közjegyzőknek

Fizetési meghagyásos eljárásért fizetett eljárási díj visszatérítése iránti kérelem


Az alábbi űrlapot kizárólag természetes személy, társasház, illetve egyház mint ügyfél nyújthatja be!
A kitöltött kérelmet a MOKK Gazdasági Irodájához kell előterjeszteni postai úton a 1441 Budapest, Pf. 65 címen, e-mailen pedig a penzugy@kamara.mokk.hu e-mail címen (eredeti melléklet csatolása esetén kizárólag a postai előterjesztés választható).

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre köteles személy (pl. egyéni vállalkozó, cég, civil szervezet, jogi képviselő) kizárólag az erre rendszeresített elektronikus ÁNYK űrlapon nyújthatja be a kérelmét. Az elektronikus ÁNYK űrlap a https://www.mokk.hu/ugyfeleknek/urlapok.php oldalon a C) pontban a 2. sorszám alatt található.