Okirat bizalmi őrzése


A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 158.§-a alapján lehetőség van arra, hogy a közjegyző az ügyféltől közjegyzői okiratot, váltót, információhordozót átvegyen megőrzés céljából. Az ügyfelek bármely okirat tekintetében kérhetik, jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában, hogy a közjegyző azt vegye át tőlük megőrzés céljából.

Az okirat átvételéről a közjegyző jegyzőkönyvet készít, amelyben az okirat megjelölése mellett többek között megjelöli az átadó személy adatait, az őrzési időt és az átvevő személy adatait. A közjegyző az átvett okiratról az ügyfél részére elismervényt ad. Mind a jegyzőkönyv, mind az elismervény közokiratként bizonyítja az okirat átvételét.

Az okirat kiadása során az okiratot átvenni szándékozó személy személyazonosságának megállapítás után a közjegyző ellenőrzi, hogy az okirat kiadását kérő személy azonos-e azzal, aki a jegyzőkönyvben átvevőként megjelölésre került. A kiadásról a közjegyző külön jegyzőkönyvet készít.

Az eljárás díjköteles, amelyről bővebben A közjegyzői díjszabás (A közjegyzőről > A közjegyzői tevékenység > A közjegyzői díjszabás) menüpont alatt olvashat.

Az okirat bizalmi őrzését a közjegyző kérelemre végzi, amelyet a Kérelmek, űrlapok ( Közjegyzői eljárások > Okirat-szerkesztési eljárás és a végrehajtás elrendelése > Okirat-szerkesztési eljárás > Közjegyzői okirat-szerkesztési eljárás iránti kérelem) menüpont alatt ér el.