TÁJÉKOZTATÓ A HITELES FORDÍTÁST KÉSZÍTŐ SZEMÉLYEKRŐL ÉS SZERVEKRŐL, AMELYEK ESETÉBEN AZ ALÁÍRÁSOK ÉS BÉLYEGZŐLENYOMATOK MINTÁJA MÁR A MAGYAR ORSZÁGOS KÖZJEGYZŐI KAMARA RENDELKEZÉSÉRE ÁLLA Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) a közjegyzők által készített, illetve hitelesített okiratokat, továbbá az ezekről készített hiteles fordításokat hitelesíti, illetve látja el Apostille tanúsítvánnyal.
Erre figyelemmel a MOKK kizárólag akkor jogosult hitelesítéssel, illetve Apostille tanúsítvánnyal ellátni a hiteles fordítást, ha a hiteles fordítás alapjául fekvő közokirat közjegyző által készített vagy hitelesített okirat.

E követelmény mind az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, mind pedig a szakfordítók által készített hiteles fordítások esetében fennáll.

A hiteles fordításra jogosult szervek és személyek felsorolását a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet (a továbbiakban: a rendelet) tartalmazza. A rendelet 5. §-a szerint hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegennyelvű hiteles másolatot - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készíthet.

Eltérő rendelkezést tartalmaz azonban a rendelet 6/A. §-a, amely kimondja, hogy cégkivonat hiteles fordítására, valamint a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és cégiratoknak az Európai Unió bármely - a cég választása szerinti - hivatalos nyelvére történő hiteles fordítására a szakfordító vagy szakfordító-lektor képesítéssel rendelkezők is jogosultak.

Ez alapján szakfordító vagy szakfordító-lektor által készített fordítás, csak akkor minősül hiteles fordításnak, ha az megfelel a rendelet által megkívánt többletkövetelményeknek (cégkivonat fordítása, valamint a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és cégiratoknak az Európai Unió bármely - a cég választása szerinti - hivatalos nyelvére történő fordítása).

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda

A MOKK rendelkezésére áll az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda bélyegzőlenyomata, valamit valamennyi hiteles fordítás készítésére jogosult fordító aláírása, melyek a következőek:

A MOKK rendelkezésére áll az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda bélyegzőlenyomata, valamit valamennyi hiteles fordítás készítésére jogosult fordító aláírása, melyek a következőek:

Cím

Elérhetőség

Fordítók

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda

1062 Budapest,
Bajza u. 5

+36-1-428-9600

Arnold Tamásné

Balázsné Kiss Judit

Bálint Orsolya

Bálint József

Barna Attila

Bata Erika

Bernschützné Mundweil Anita

Boros Ágnes

Bócsik Ágnes

Csákvári Antal

Dériné Árki Gabriella

Dihen Judit

Dr. Belényi Andrea

Dr. Jávorfi Anzsé

Dr. Kaposiné Győri Ágnes

Dr. Kovács Tímea

Dr. Németh Gabriella

Dr. Rusznák Tamás

Faragó Éva

Fodorné Vrana Zsuzsanna

Gerzsenyi Erika

Gömöriné Olasz Judit

Hemeleinné Kiszely Katalin

Horváth Ildikó

Huszár Zsófia

Juhász Ildikó

Kirkósa Sándor

Kiss Sándor Józsefné

Kónya Judit

Kovács Andrea

Kovács-Kelemen Mária

Köllő Ildikó

Kvaszné Matkó Magdola

Leszták Iván

Mácsainé Bárácz Nóra

Máté Andrea

Magyar László

Molnár Viktória

Nagy Ágnes

Papp Zoltán Gáborné

Petz Nándorné

Péter Georgina

Róka Melinda

Simon Andrea

Staberecz Tímea

Szabó Andrea

Szabó Andrea Tünde

Szabó Tímea

Szabó Zsuzsanna

Szabóné Vörös Anna

Tanács Anita Mária

Tóth Melinda

Tóth-Ábri Henriette

Vajda Lászlóné

Varga Edith

Vargáné Berta Ildikó

Villás Beáta


SZAKFORDÍTÓK

Az alábbi szakfordítók (szakfordító lektorok) aláírása és bélyegzőlenyomata áll a MOKK rendelkezésére:

Fordítóiroda

Cím

Elérhetőség

Szakfordító

Czopyk és Társa Idegennyelvi Szolgáltató Bt.

1157 Budapest, Erdőkerülő u. 10 II/10.

+36-1-202-2623

+36-30-202-26-23

Czopyk Erzsébet Gabriella

Bónyainé Mikes Katalin Izabella

Szani Edit

Linguarium Kft.

1051 Budapest,
Váci u. 46.

+36-1-486-0508

Bodrogi József

Hargitai Helga

Hargitai Petra

Kardos Zoltán

Karikás Andrea

Majorné Lovas Anikó

Ryszard Fraszczak

Tóth Gabriella

Tóth Katalin

Languages International BT.

1174 Budapest
Bulyovszky u. 35.

+36-20-9-346-101
+36-30-864-6584

Dr. Szomor Erika

Karsai Gábor

1082 Budapest

Nap u. 29.

+36-20-435-9337

+36-1-210-37-97

Karsai Gábor

LTG Kft.

Szakfordító Iroda

2800 Tatabánya

Komáromi u. 3.

+36-34-309-572

Martin Anita

Kelemenné Berta Mária

3100 Salgótarján

Fáy András krt. 15.

+36-30-337-1651

Kelemenné Berta Mária

TRM Kft.

1015 Budapest

Hattyú u. 14.

+36-1-5999-299

Fülöp István Antal

Concord Fordítóiroda Kft.

1025 Budapest

Pusztaszeri út 70/c

+36-1-336-11-48

Szűcs Tünde

Szabó István Gábor

REFLEX Fordítóiroda Kft.

3530 Miskolc

Perczel Mór u. 11.

Énekes Lajos

Asztalos Erika

SYNERGIA Műszaki Fordítóiroda és Kereskedelmi Kft.

1181 Budapest

Hunyadi László u 27.

Kocsmár Péter

pepperea Fordító és Tanácsadó Kft.

1083 Budapest

Szigony u. 10.

Kiss Bertold

Benedicty Gergely

2089 Telki

Berkenye u. 21.

+36-20-912-22-62

gergely@benedicty.hu

Benedicty Gergely

Alexi Hivatalos Szakordító Iroda

1012 Budapest

Logodi u. 24.

Márki Natalja

BeneDictum Kft.

1066 Budapest

Zichy Jenő u. 38. fsz. 1.

+36-20-2642-310

Lipták Benedek

Bodrogi József

Dr. Simon Zoltán

Boldizsárné Kovács Márta

Szabó Hédi

Fordítunk Kft.

1132 Budapest, Váci út 14.

+36-1-781-1926

Jankowski András

Vinczeffy Ágota

Tóth Fordító és Tolmácsoló Bt.

Mátyás Zoltán Róbert

Tecum Kft.

1093 Budapest, Zsil u.7.

+36-1-456-0220

Horváth György

Széchey Noémi Anna

Nagyváriné Vajda Katalin

Megjegyzés: Az igazságügyért felelős miniszter és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által a külföldi felhasználásra szánt közokiratok tanúsítvánnyal történő ellátásának eljárásáról szóló 16/2008. (VIII. 1.) IRM rendelet 5. § - ának (2) bekezdése szerint a hiteles fordítás tanúsítvánnyal történő ellátása iránti kérelemhez a kérelmező mellékelheti a hiteles fordítást készítő személynek vagy szerv vezetőjének közjegyző által hitelesített aláírását és bélyegzőlenyomatát is, ha az arról készült minta nem áll a tanúsítványt kiállító szerv rendelkezésére.