Belépés közjegyzőknek

Technikai Információs Csoport


Az elektronikus ügyintézésre vonatkozó alapvető kérdésekről, valamint az elektronikus ügyintézésnek a közjegyzők eljárását, a területi közjegyzői kamarákat és a Magyar Országos Közjegyzői Kamarát (a továbbiakban: MOKK) érintő technikai kérdéseiről a Technikai Információs Csoportja nyújt tájékoztatást heti 40 órában telefonon, illetve e-mailben.

 

A Technikai Információs Csoport az alábbi kérdésekben tud segítséget nyújtani:

  • elektronikus és papíralapú űrlapok fellelhetősége a honlapon, azonban a Csoport nem segíthet a kitöltésben és abban sem, hogy melyik űrlapot használja az ügyfél;
  • közjegyző keresése (pl. ügyszám vagy székhelykód alapján);
  • hagyatéki ügyben csak és kizárólag az ügyfélrészére érkezett postai küldemény ragszáma alapján az eljáró közjegyző és az ügyszám megadása lehetséges.

 

Az alábbi ügyekben nem tud segítséget nyújtani a Technikai Információs Csoport:

  • bármilyen jogi természetű kérdésben;
  • hagyatéki ügyekben;
  • végrendelettel kapcsolatos és öröklési kérdésekben;
  • élettársi nyilatkozatok ügyében;
  • Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Nyilvántartásához kapcsolódó ügyekben;
  • számviteli bizonylatokkal, visszautalással és egyéb pénzügyi kérdésekben;
  • közjegyzői díjszabással kapcsolatos kérdésekben.

 

A Technikai Információs Csoport elérhetőségei:

- telefon: 06-1-231-4008

- e-mail: eugyintezes@mokk.hu