Belépés közjegyzőknek

Űrlapok, Nyomtatványoka) Űrlap (hiteles másolat, kivonat, vagy bizonyítvány kiadása iránti kérelem magánszemélyek, valamint gazdasági társaságok és egyéb jogi vagy jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére) az illetékes területi közjegyzői levéltár felé:

b) Elektronikus ügyintézés esetén a levéltári kérelem elektronikus aláírással ellátott levéltári ÁNYK űrlapon terjeszthető elő cégkapun/ügyfélkapun keresztül

c) Táblázat a közjegyzői okiratok, valamint a hagyatéki és egyéb nemperes iratok fellelhetőségéről.

d) Nyomtatvány a Magyar Ügyvédi Kamara és a magyar konzuli tisztviselő által készített végintézkedés MOKK részére történő bejelentéséhez