Űrlapok, Nyomtatványoka) Űrlap (hiteles másolat, kivonat, vagy bizonyítvány kiadása iránti kérelem magánszemélyek, valamint gazdasági társaságok és egyéb jogi vagy jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére) az illetékes területi közjegyzői levéltár felé:

b) Nyomtatvány a Végintézkedések Országos Nyilvántartásába történő bejelentéshez a bíróságok, ügyvédek és a Magyar Ügyvédi Kamara Országos Levéltára, továbbá a magyar konzuli képviselők részére.

c) Táblázat a közjegyzői okiratok, valamint a hagyatéki és egyéb nemperes iratok fellelhetőségéről.