A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) a közjegyzők által készített, illetve hitelesített okiratokat, továbbá az ezekről készített hiteles fordításokat hitelesíti, illetve látja el Apostille tanúsítvánnyal.
Erre figyelemmel a MOKK kizárólag akkor jogosult hitelesítéssel, illetve Apostille tanúsítvánnyal ellátni a hiteles fordítást, ha a hiteles fordítás alapjául fekvő közokirat közjegyző által készített vagy hitelesített okirat.

E követelmény mind az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, mind pedig a szakfordítók által készített hiteles fordítások esetében fennáll.

A hiteles fordításra jogosult szervek és személyek felsorolását a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet (a továbbiakban: a rendelet) tartalmazza. A rendelet 5. §-a szerint hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegennyelvű hiteles másolatot – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készíthet.

Eltérő rendelkezést tartalmaz azonban a rendelet 6/A. §-a, amely kimondja, hogy cégkivonat hiteles fordítására, valamint a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és cégiratoknak az Európai Unió bármely – a cég választása szerinti – hivatalos nyelvére történő hiteles fordítására a szakfordító vagy szakfordító-lektor képesítéssel rendelkezők is jogosultak.

Ez alapján szakfordító vagy szakfordító-lektor által készített fordítás, csak akkor minősül hiteles fordításnak, ha az megfelel a rendelet által megkívánt többletkövetelményeknek (cégkivonat fordítása, valamint a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és cégiratoknak az Európai Unió bármely – a cég választása szerinti – hivatalos nyelvére történő fordítása).

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda

A MOKK rendelkezésére áll az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda bélyegzőlenyomata, valamit valamennyi hiteles fordítás készítésére jogosult fordító aláírása, melyek a következőek:

FordítóirodaCímElérhetőségFordítók
Országos Fordító és
Fordításhitelesítő Iroda
1062 Budapest,
Bajza u. 52.
+36 30 986 9396Alföldi Brigitta
Árki Gabriella
Arnold Tamásné
Balázsné Kiss Judit
Bálint József
Bálint Orsolya
Barna Attila
Bata Erika
Bernschützné Mundweil Anita
Bócsik Ágnes
Boros Ágnes
Bujdosó Istvánné
Csákvári Antal
Csányi-Siffel Enikő
Danó-Petruska Mária
Dériné Árki Gabriella
Dihen Judit
Dr. Belényi Andrea
dr. Elter István
dr. Galli Péter
dr. Grezsu Katalin
Dr. Jávorfi Anzsé
Dr. Kaposiné Győri Ágnes
dr. Kisfaludy Zoltán
Dr. Kovács Tímea
dr. Lieber Péter
Dr. Németh Gabriella
dr. Pozsonyi László
Dr. Rusznák Tamás
dr. Szabó Gábor
Faragó Éva
Fodorné Vrana Zsuzsanna
Gerzsenyi Erika
Gömöriné Olasz Judit
Guelmino Szilvia
Hemeleinné Kiszely Katalin
Horváth Ildikó
Horváth Péter
Huszár Zsófia
Jakab Károlyné
Jakobsen Bertalanné
Jobba Magdolna
Juhász Ildikó
Kádárné Onder Zsuzsanna
Kirkósa Sándor
Kiss Sándor Józsefné
Kiss-Varga Viktória
Kónya Judit
Kovács Andrea
Kovács-Kelemen Mária
Köllő Ildikó
Kvaszné Matkó Magdola
Kvaszné Matkó Magdolna
Lasztócziné Herkó Katalin
Leszták Iván
Mácsainé Bárácz Nóra
Magyar László
Máté Andrea
Mile Lajos
Molnár Viktória
Murányi Viktória
Murányiné Horváth Hajnalka
Nagy Ágnes
Nemes Renáta
Némethné Nahalka Éva
Nowicka Molnár Malgorzta
Palya Elzbieta
Papp Zoltán Gáborné
Péter Georgina
Petz Nándorné
Róka Melinda
Seres Lászlóné
Simon Andrea
Soltóné Lukács Zsuzsanna
Staberecz Tímea
Staberecz Tímea
Switka-Pál Barbara
Szabó Andrea
Szabó Andrea Tünde
Szabó Tímea
Szabó Zsuzsanna
Szabóné Vörös Anna
Szkokné Hornung Mária
Tanács Anita Mária
Tóth Melinda
Tóth-Ábri Henriette
Turi Kinga
Vajda Lászlóné
Vámos Margit
Varga Edith
Vargáné Berta Ildikó
Villás Beáta
Zilahi Éva

Szakfordítók

Az alábbi szakfordítók (szakfordító lektorok) aláírása és bélyegzőlenyomata áll a MOKK rendelkezésére:

FordítóirodaCímElérhetőségFordítók
Czopyk és Társa Fordítóiroda Kft.
(az átalakult Czopyk
és Társa Bt. jogutódja)
1157 Budapest,
Erdőkerülő u. 10 II/10.
+36-1-202-2623
+36-30-202-26-23
Czopyk Erzsébet Gabriella
Bónyainé Mikes Katalin Izabella
Szani Edit
Tréfás Hajnalka
Kollár Gábor
Simonfi Éva
Horváth Andrea
Horváth Tamás
Vodila Gergely
Oláh Tímea Katalin
Hankovics András
dr. Bertók Réka
Jámbor Bronislava
Czár Iván Tamás
Segesdi Mónika
Linguarium Kft.1051 Budapest Szent István tér 11. B. ép. 7. em. 20.+36 20 946 2678Bodrogi József
Genát Andrea
Hargitai Helga
Hargitai Petra
Kardos Zoltán
Karikás Andrea
Majorné Lovas Anikó
Ryszard Fraszczak
Tóth Gabriella
Tóth Katalin
Languages International BT.1174 Budapest
Bulyovszky u. 35.
+36 1 253 6092Dr. Szomor Erika
Karsai Gábor1082 Budapest
Nap u. 29.
+36-20-435-9337
+36-1-210-37-97
Karsai Gábor
dr. Martin Anita2800 Tatabánya
Komáromi u. 3.
+36-34-309-572dr. Martin Anita
Kelemenné Berta Mária3100 Salgótarján
Fáy András krt. 15.
+36-30-337-1651Kelemenné Berta Mária
TRM Kft.1015 Budapest
Hattyú u. 14.
+36-1-59-99-299
info@trmforditas.hu
Fülöp István Antal
Concord Fordítóiroda Kft.1025 Budapest
Pusztaszeri út 70/c
+36-1-336-11-48Szűcs Tünde
Szabó István Gábor
REFLEX Fordítóiroda Kft.3530 Miskolc, Szemere Bertalan u. 2. I. em. 107.
Tel.: +36 46 411 140
Énekes Lajos
Asztalos Erika
SYNERGIA Műszaki Fordítóiroda
és Kereskedelmi Kft.
1181 Budapest
Hunyadi László u 27.
+ 36 30 293 5969Kocsmár Péter
Pepperea Fordító és Tanácsadó Kft.1083 Budapest Szigony u. 10. 15. em. 84.Kiss Bertold
Benedicty Gergely2089 Telki
Berkenye u. 21.
+36-20-912-22-62
gergely@benedicty.hu
Benedicty Gergely
Alexi Hivatalos Szakordító Iroda1012 Budapest
Logodi u. 24.
Márki Natalja
BeneDictum Kft.1066 Budapest
Zichy Jenő u. 8. fsz. 1.
Tel.: +36 1 413 7854
Mobil: +36 20 264 2310, +36 20 319 7990
Lipták Benedek
Bodrogi József
Dr. Simon Zoltán
Boldizsárné Kovács Márta
Szabó Hédi
Fordítunk Kft.1132 Budapest,
Váci út 14.
+36-1-781-1926Jankowski András
Vinczeffy Ágota
Tóth Fordító és Tolmácsoló Bt.Mátyás Zoltán Róbert
Tecum Kft.1093 Budapest, Zsil u. 7. 3.em. 3.+36(1)456 0220
+36(1)456 0221
+36(1)456 0222
Horváth György
Széchey Noémi Anna
Nagyváriné Vajda Katalin
Tauz Judit
Pátrovics Imre
Schaffler György
Dr. Gilioli Alessandro2071 Páty,
Körtés utca 13.
Dr. Andrási Ágnes Katalin1023 Budapest,
Árpád fejedelem útja 46. IV/19.
Dr. Barta Péter1022 Bp.
Fillér u. 88.
06-30-555-73-95
barta.peter@iif.hu
Dr. Barta Péter
Genát AndreaRilaart Bt.
1031 Budapest,
Emőd u. 9.
Dr. Cocora Beatrice Roberta szakfordító1065 Budapest, Révay köz 1. szám 4. em. 1. ajtó+36-30-682-4766
office@lawlang.hu
Ekvilog Kft.1238 Bp. Kő u. 20.+36 1 212 9269
+36 20 925 4381
ekvilog@ekvilog.hu
Juhász Viktória szakfordító

Megjegyzés: Az igazságügyért felelős miniszter és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által a külföldi felhasználásra szánt közokiratok tanúsítvánnyal történő ellátásának eljárásáról szóló 16/2008. (VIII. 1.) IRM rendelet 5. § – ának (2) bekezdése szerint a hiteles fordítás tanúsítvánnyal történő ellátása iránti kérelemhez a kérelmező mellékelheti a hiteles fordítást készítő személynek vagy szerv vezetőjének közjegyző által hitelesített aláírását és bélyegzőlenyomatát is, ha az arról készült minta nem áll a tanúsítványt kiállító szerv rendelkezésére.

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elérhetőségei A Területi Közjegyzői Kamara elérhetőségei MOKK Közjegyzői Levéltár
© 2023 Magyar Országos Közjegyzői Kamara MOKK.HU Minden jog fenntartva.
Skip to content