2018. január 1-jétől módosulnak az eljárások rendjére, valamint az elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályok. A törvény által meghatározott ügyfelek elektronikus kapcsolattartásra kötelesek, ezért kérjük, olvassa el az elektronikus ügyintézésről szóló tájékoztatónkat!

A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1973. évi 11. törvényerejű rendelet 3. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján a közjegyzők által készített vagy hitelesített okiratok, valamint a közjegyzői levéltáros által kiadott hiteles másolatok, továbbá az ezekről készített hiteles fordítások külföldi felhasználás céljából történő felülhitelesítését a Magyar Országos Közjegyzői Kamara végzi.

Amennyiben külképviseleten van szüksége hitelesítésre, itt tudja kikeresni az illetékes hatóságot:

https://konzinfo.mfa.gov.hu/kulkepviseletek/osszes

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara végzi az alábbi közokiratok közbenső hitelesítését, illetve Apostille tanúsítvánnyal történő ellátását:

1. közjegyző aláírásával és pecsétjével ellátott közokiratok,
2. a közjegyzői levéltáros által kiadott hiteles másolatok,
3. közjegyző aláírásával és pecsétjével ellátott közokiratokról, illetve a közjegyzői levéltáros által kiadott hiteles másolatokról készített hiteles fordítások (hiteles fordítás készítésére jogosult személyekről és szervekről lásd a külön tájékoztatót)

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara által végzett hitelesítésért közjegyzői, illetve fordítói aláírásonként 5000 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell az alábbi módok valamelyikén megfizetni:

a., banki átutalással a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 10918001-00000007-15030116 számú bankszámlájára (külföldről történő átutalás esetén IBAN számlaszám: HU35 10918001-00000007-15030116, Swift Code: BACXHUHB);
b., postai készpénzátutalási megbízással (sárga csekk);
c., bankkártyás fizetés.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére belföldi pénzesutalványon (rózsaszín csekk) NINCS LEHETŐSÉG.

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését az apostille kiállítása, illetve közbenső hitelesítés iránti kérelem benyújtásakor a bankszámla terhelését tartalmazó napi bankkivonattal, illetve a postai készpénz-átutalási megbízás feladását igazoló szelvényrészével kell igazolni.

Az apostille kiállítása, illetve közbenső hitelesítés iránti kérelmeket személyesen, illetve képviselő útján a Közjegyzők Házában (1087 Budapest, Stróbl Alajos utca 3/b. földszint) lehet ügyfélfogadási időben (hétfőn, szerdán, csütörtökön, pénteken 9–12 óráig, kedden 9-12 és 13-16 óráig) benyújtani.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy az ügyfél, illetve a képviselő apostille kiállítása, illetve közbenső hitelesítés iránti kérelemben feltüntetett adatait a MOKK Hivatala a személyazonosító okmány megtekintésével ellenőrzi az ügyfélfogadás során.

Az apostille kiállítása, illetve közbenső hitelesítés iránti kérelem postai úton (1535 Budapest, Pf.:839 címre) is elküldhető; ebben az esetben az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló napi bankkivonatot, illetve a postai készpénz-átutalási megbízás feladását igazoló szelvényrészét csatolni kell a kérelemhez, és meg kell jelölni, hogy a hitelesítésre kerülő iratot a kérelmező melyik országban kívánja felhasználni.

A bíróságok, valamint az Igazságügyi Minisztérium (IM Céginformációs és Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata) által kiállított iratok hitelesítését továbbra is az Igazságügyi Minisztérium végzi.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium végzi az NAV (APEH) által kiállított, valamint egyéb közokiratok hitelesítését. További információ a Külgazdasági és Külügyminisztérium által végzett hitelesítéssel kapcsolatban a Külgazdasági és Külügyminisztérium internetes oldalán található.

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elérhetőségei A Területi Közjegyzői Kamara elérhetőségei MOKK Közjegyzői Levéltár
© 2023 Magyar Országos Közjegyzői Kamara MOKK.HU Minden jog fenntartva.
Skip to content