Tájékoztatás az elektronikus kapcsolattartást érintő változásról

Tisztelt Ügyfeleink!

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) ezúton tájékoztatja Önöket, hogy 2023. január 1-jétől tervezetten a közjegyzőkkel és a közjegyzői kamarákkal történő elektronikus kapcsolattartásra iForm űrlapok kerülnek bevezetésre. Az űrlapok elektronikus azonosítást (KAÜ) követően tölthetők ki. A kitöltési útmutató elérhető az űrlapok feletti menüsor (Súgó) menüpontjában.

Budapest, 2022. december 17.

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) a közjegyzői ügyvitel szabályairól 29/2019. (XII. 20.) IM rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a beadvány elektronikus úton történő előterjesztésére az alábbi űrlapokat rendszeresíti. A jogszabály értelmében az elektronikus úton kapcsolatot tartónak a beadványt a közjegyzőhöz űrlapon kell előterjesztenie. Ha a fél a beadványát nem a MOKK által rendszeresített űrlapon terjeszti elő, a közjegyző a kérelmet visszautasítja az egyéb beadványban foglalt nyilatkozat pedig hatálytalan.

1. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvényben szabályozott eljárás lefolytatása iránti kérelem

2. Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvényben szabályozott eljárás lefolytatása iránti kérelem

Az űrlap az alábbi kérelmek előterjesztésére használható:

  • előzetes bizonyítás lefolytatására irányuló kérelem
  • igazságügyi szakértő kirendelése iránti kérelem
  • értékpapír és okirat semmissé nyilvánítása iránti kérelem
  • közjegyzői előtti egyezségi eljárás lefolytatására irányuló kérelem
  • hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett jogosult vagy kötelezett
  • jogutódlásának nyilvántartási átvezetése iránti eljárás lefolytatására irányuló kérelem

3. Általános beadvány közjegyzőhöz

Az űrlap a hagyatéki eljáráson kívüli közjegyzői nemperes eljárásokban használható, feltéve, hogy az adott eljárásban az elektronikus ügyintézés nem kizárt. Az űrlap európai fizetési meghagyásos eljárásban alkalmazható, ellenben a fizetési meghagyásos eljárásban, illetve fizetési meghagyás végrehajtására irányuló eljárásban beadvány előterjesztésére nem használható, ezen eljárásokban a MOKK rendszerén (fmh.mokk.hu) keresztül kell elektronikus úton beadványt előterjeszteni.

4. Beadvány hagyatéki eljárásban

5. Hagyatéki megkereséshez kapcsolódó válasz űrlap (pénzintézetek számára)

Az űrlapot a megkeresett pénzintézet cégkapujáról kell feltölteni. Személyes tárhelyről feltöltött válaszokat a MOKK rendszere nem tud befogadni.

Nyomtatvány letöltése (Java ÁNYK)


6. Végrehajtási kérelmek űrlapjai

Elektronikusan előterjeszthető űrlapok


7. Űrlap az állami kamattámogatással érintett lakáscélú fogyasztói hitel-, illetve kölcsönszerződés és az azt biztosító jelzálogszerződés alapján teendő egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat írásbeli tervezetének megküldéséhez

1. Általános beadvány területi közjegyzői kamarához

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) részére beadvány elektronikus úton az erre rendszeresített űrlapon terjeszthető elő.

1. A MOKK Levéltár őrizetében lévő közjegyzői iratokról hiteles másolat kiadása iránti kérelem

2. Díjvisszatérítés iránti kérelem

3. Általános beadvány a MOKK-hoz

4. Kérelem hangfelvétellel kapcsolatban

Az ügyfél a MOKK által nyújtott informatikai alkalmazásokkal kapcsolatban illetékes ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetéséről készült hangfelvétel meghallgatását vagy a hangfelvételről másolat biztosítását kérheti telefonon, e-mailben az informatika@mokk.hu címen vagy a MOKK honlapján közzétett űrlap postai vagy elektronikus úton történő megküldésével, de a kérelem elsősorban csak személyes megjelenés esetén, az űrlap és a kérelem teljesítéséről szóló nyilatkozat kitöltésével teljesíthető. Meghatalmazás vagy a képviseleti jogosultság egyéb módon történő igazolása esetében képviselő eljárhat az ügyfél nevében. A meghatalmazást vagy egyéb képviseleti jogosultságot igazoló iratot legkésőbb a kérelem teljesítésekor csatolni kell az űrlaphoz. A hangfelvétel meghallgatására vonatkozó kérelem elektronikus megküldése esetében a papír alapon aláírt űrlapot szkennelve csatolni kell az e-mailhez vagy a 3. számú űrlaphoz (Általános beadvány a MOKK-hoz). Ha az ügyfél elektronikus úton kéri rendelkezésre bocsátani a hangfelvételről készült másolatot, a papír alapon aláírt űrlapot szkennelve, az e-mailhez vagy a 3. számú űrlaphoz (Általános beadvány a MOKK-hoz) csatolva, elektronikus aláírással vagy azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesítve kell megküldenie és – annak érdekében, hogy a MOKK a hangfelvétel másolatát titkosítva tudja megküldeni a részére – meg kell adnia a titkosításhoz kapcsolódó jelszót.

Nyomtatvány letöltése (PDF)

5. Bejelentővédelmi törvény szerinti bejelentés

A Bejelentővédelmi törvény szerinti eljárásról szóló tájékoztatóért kattintson ide.

Nyomtatvány kitöltése (iFORM)

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elérhetőségei A Területi Közjegyzői Kamara elérhetőségei MOKK Közjegyzői Levéltár
© 2023 Magyar Országos Közjegyzői Kamara MOKK.HU Minden jog fenntartva.
Skip to content