A közjegyzői eljárással összefüggő adatkezelés minden esetben uniós jogforrás, törvény, kormányrendelet vagy más jogszabály rendelkezésén alapul. Az adatkezelő a személyes adatokat jogszabályban rá ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, illetve jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Amennyiben a személyes adat szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, és az érintett ennek nem tesz eleget, az – az adott eljárási jogszabály rendelkezéseire figyelemmel – a kérelem visszautasítását eredményezheti. A közjegyzői hatáskörbe tartozó eljárásokkal összefüggésben megvalósuló adatkezelésekről szóló tájékoztatót megtekintheti az adatvédelem menüpontban.

2018. január 1-jétől módosulnak az eljárások rendjére, valamint az elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályok. A törvény által meghatározott ügyfelek elektronikus kapcsolattartásra kötelesek, ezért kérjük, olvassa el az elektronikus ügyintézésről szóló tájékoztatónkat

Európai fizetési meghagyásos eljárás (EUFMH) Közjegyzői levéltárhoz benyújtandó űrlapok, nyomtatványok Közjegyzői okiratról készült hiteles kiadmány, kivonat kiállítására irányuló kérelem Közjegyzői okirat-szerkesztési eljárásra irányuló kérelem MOKK ösztöndíj / Jogesetmegoldó versenyre való jelentkezési lap

2020. április 1-jétől kezdődően elektronikusan köteles előterjeszteni a végrehajtási kérelmét és annak mellékleteit az, aki az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüitv.) alapján elektronikus kapcsolattartásra köteles és az, aki az eljárásban az elektronikus kapcsolattartást választja. Amennyiben a végrehajtást kérő nem köteles elektronikus kapcsolattartásra az Eüitv. alapján és az elektronikus kapcsolattartást sem választotta, úgy előterjesztheti papíralapon is a végrehajtási kérelmét és mellékleteit. A kérelem előterjesztéséről bővebben a végrehajtási kérelmek előterjesztéséről szóló tájékoztatóban olvashat.

1. Pénzkövetelés végrehajtására szolgáló végrehajtási lap kiállítása iránti kérelem űrlap

Kitölthető word formátum

PDF formátum

2. Meghatározott cselekmény végrehajtására szolgáló végrehajtási lap kiállítása iránti kérelem űrlap

Kitölthető word formátum

PDF formátum

3. Pénzkövetelés végrehajtására szolgáló, közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelem űrlap

Kitölthető word formátum

PDF formátum

4. Meghatározott cselekmény végrehajtására szolgáló, közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelem űrlap

Kitölthető word formátum

PDF formátum

5. Zálogjog érvényesítésére szolgáló, közjegyzői okirat végrehajtási záradék kiállítása iránti kérelem űrlap

Kitölthető word formátum

PDF formátum

6. Zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítésére szolgáló, közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelem űrlap

Kitölthető word formátum

PDF formátum

7. A közjegyző határozata és a közjegyző által jóváhagyott egyezség alapján történő biztosítási intézkedés elrendelése iránti kérelem űrlap

Kitölthető word formátum

PDF formátum

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elérhetőségei A Területi Közjegyzői Kamara elérhetőségei MOKK Közjegyzői Levéltár
© 2023 Magyar Országos Közjegyzői Kamara MOKK.HU Minden jog fenntartva.
Skip to content