2018. január 1-jétől módosulnak az eljárások rendjére, valamint az elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályok. A törvény által meghatározott ügyfelek elektronikus kapcsolattartásra kötelesek, ezért kérjük, olvassa el az elektronikus ügyintézésről szóló tájékoztatónkat!

Későbbi jogviták megelőzésére, vagy éppen a peres eljárások előkészítésére szolgál az előzetes bizonyításnak az indítványozása. Főbb szabályait az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény határozza meg, amely alapján a közjegyző jár el.

Az eljárás azért lehet fontos a kérelmezőnek, mert bizonyítékokat szerezhet be egy későbbi eljárás esetére, vagy éppen egy szükségtelen eljárást előzhet meg vele. Különösen olyan esetekben lehet jelentősége, ahol a bizonyítékok megsemmisülhetnek, vagy megrongálódhatnak. A közjegyző ugyan nem dönt az adott jogvitákban, de azáltal, hogy előzetes bizonyítást rendel el, az így nyert bizonyítékot a kérelmező a bíróság előtt peres eljárásban felhasználhatja.

Az előzetes bizonyítás perelőkészítő, pergyorsító és perelhárító funkcióval egyaránt rendelkezik. Eredményeként születhet egyrészt szakértői vélemény, mely ugyanolyan bizonyítási eszköz, mint a perben kirendelt szakértő véleménye. Másrészt például szemléről vagy tanúkihallgatásról készült jegyzőkönyv, amely mint közokirat teljesen bizonyítja a benne foglalt intézkedés, nyilatkozat megtételét, az általa tanúsított adatok és tények valóságát.

Előzetes bizonyításra kerülhet sor, ha:

  • valószínűsíthető, hogy a bizonyítást később nem, vagy csak jelentős nehézséggel lehetne lefolytatni,
  • az hozzájárul az ügy ésszerű időn belül történő lefolytatásához, illetve befejezéséhez,
  • valamely dolog hiányáért a felet szavatosság terheli,
  • külön jogszabály megengedi, továbbá
  • a kérelmezőnek jogi érdeke fűződik a bizonyíték beszerzéséhez.

Az előzetes bizonyításnak a per megindulása előtt lehet helye, az eljárás keretében nemcsak szakértő kirendelését lehet kérni.

Nem kerülhet sor az előzetes bizonyításra, ha az ügyben polgári per vagy büntetőeljárás van folyamatban.

A kérelemnek tartalmaznia kell a bizonyítani kívánt tényeket és az arra vonatkozó bizonyítékokat, azokat a körülményeket, amelyek az előzetes bizonyítást indokolják, meghatározott esetben pedig az ellenfelet is meg kell jelölni. Bizonyos esetben más, érintett személy hozzájárulása nélkül nem folytatható le az eljárás, pl. ha orvosszakértői vizsgálatot kell rajta végezni. Az elrendelést elutasító határozat ellen a kérelmező fél fellebbezéssel élhet.

A kérelmet írásban lehet előterjeszteni vagy az illetékes közjegyzőnél jegyzőkönyvbe mondani. Az eljárás lefolytatására az a közjegyző illetékes, akinek az illetékességi területén a kérelmező lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve székhelye van.

Az eljárás díjköteles, amelyről bővebben A közjegyzői díjszabás menüpont alatt olvashat.

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elérhetőségei A Területi Közjegyzői Kamara elérhetőségei MOKK Közjegyzői Levéltár
© 2023 Magyar Országos Közjegyzői Kamara MOKK.HU Minden jog fenntartva.
Skip to content