2018. január 1-jétől módosulnak az eljárások rendjére, valamint az elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályok. A törvény által meghatározott ügyfelek elektronikus kapcsolattartásra kötelesek, ezért kérjük, olvassa el az elektronikus ügyintézésről szóló tájékoztatónkat!

A közjegyző hatáskörébe tartozik az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült értékpapír vagy okirat (pl. takarékbetét, váltó, csekk) pótlásához történő segítségnyújtás.

A pótláshoz az értékpapír vagy okirat semmissé nyilvánítása szükséges, amelyet a közjegyzőtől erre irányuló kérelemmel lehet kérni. A semmissé nyilvánítás lényege, hogy a közjegyző által semmissé nyilvánított értékpapírral, okirattal a benne foglalt jogot gyakorolni, követelést érvényesíteni a továbbiakban már nem lehet és sor kerülhet azok pótlására.

A közjegyző a kérelemben foglalt adatokat tartalmazó ún. hirdetményt bocsát ki. A hirdetményt 6 hónapra – mely időtartam váltó és csekk esetében 1 hónap, okirat esetében pedig 1 hónapra leszállítható – közzé kell tenni. A hirdetmény közzétételről a Magyar Országos Közjegyzői Kamara gondoskodik azáltal, hogy a hirdetményt az interneten folyamatosan elérhető, nyilvános, díjmentesen bárki által megtekinthető elektronikus nyilvántartásban jeleníti meg.

A hirdetmény közzétételének lényege, hogy a közzététel időtartama alatt az értékpapír, okirat birtokosa az eljárást folytató közjegyzőnél az értékpapírt, okiratot bemutathatja, vagy az értékpapír, okirat hollétére vonatkozóan adatot jelenthet be. Ezekben az esetekben a közjegyző az eljárást megszünteti. Amennyiben azonban értékpapír, okirat bemutatására vagy az értékpapír, okirat hollétére vonatkozóan adat bejelentésére nem kerül sor, úgy a közjegyző az értékpapírt, okiratot semmissé nyilvánítja. A közjegyző semmissé nyilvánító végzése alapján a kibocsátó új értékpapírt, okiratot bocsát ki és a jogosult rendelkezésébe adja.

Az eljárás díjköteles, amelyről bővebben A közjegyzői díjszabás menüpont alatt olvashat.

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elérhetőségei A Területi Közjegyzői Kamara elérhetőségei MOKK Közjegyzői Levéltár
© 2023 Magyar Országos Közjegyzői Kamara MOKK.HU Minden jog fenntartva.
Skip to content