Az alábbi űrlapot kizárólag természetes személy, társasház, illetve egyház mint ügyfél nyújthatja be!
A kitöltött és kézzel aláírt eredeti papíralapú kérelmet a MOKK Pénzügyi és Számviteli Irodájához kell előterjeszteni postai úton a 1441 Budapest, Pf. 65 címen. (Eredeti melléklet csatolása esetén kizárólag a postai előterjesztés választható.) Amennyiben a csekken megfizetett összeg nem került felhasználásra, akkor kizárólag eredeti csekkre vagy olyan posta által kiállított eredeti igazolásra lehet díjvisszatérítést teljesíteni, amely tartalmazza a csekk-képet is. Minősített elektronikus aláírással vagy AVDH-val hitelesített formátumban megküldhető a kitöltött díjvisszatérítési kérelem elektronikus úton is a penzugy@kamara.mokk.hu e-mail címen. (E-mail-en megküldött, de elektronikus aláírás pl. e-szignó, AVDH nélküli kérelmet nem fogadunk el.)
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre köteles személy (pl. egyéni vállalkozó, cég, civil szervezet, jogi képviselő) az erre rendszeresített elektronikus űrlapon nyújthatja be a kérelmét. Az elektronikus űrlap a Elektronikus űrlapok oldalon az „Űrlapok a Magyar Országos Közjegyzői Kamarához” pontnál a 2. sorszám alatt található.
A díjvisszatérítési formanyomtatvány egyéb elektronikus csatornán (pl. e-mailen) kizárólag akkor továbbítható, amennyiben megfelelő elektronikus aláírással van ellátva.

Végrehajtási eljárásban (biztosítási intézkedésért) fizetett eljárási díj visszatérítése iránti kérelem (Microsoft Word, kitölthető)

Végrehajtási eljárásban (biztosítási intézkedésért) fizetett eljárási díj visszatérítése iránti kérelem (PDF)

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elérhetőségei A Területi Közjegyzői Kamara elérhetőségei MOKK Közjegyzői Levéltár
© 2023 Magyar Országos Közjegyzői Kamara MOKK.HU Minden jog fenntartva.
Skip to content