Hiánypótló könyvek jelentek meg a nemzetközi öröklési jog és a földforgalom szabályairól!

2021. október 14-én kettős könyvbemutatónak adott otthont a Közjegyzők Háza.  

A rendezvényen a MOKK két munkatársának, dr. Szőcs Tibornak (intézetvezető, MOKK Közjegyzői Intézet) és dr. Anka Márton Tibornak (közjegyző) két hiánypótló kommentárja került bemutatásra, amelyek a nyár folyamán szinte egy időben jelentek meg a HVG-ORAC Kiadó gondozásában.

Elsőként dr. Szőcs Tibor: A nemzetközi öröklési jog szabályainak kommentárja című műve került ismertetésre, amelyet dr. Suri Noémi, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Polgári Eljárásjogi Tanszékének adjunktusa, a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézetének kutatója mutatott be. Elmondta, hogy a kötetben nem csupán a 650/2012/EU európai öröklési rendelet, hanem a kapcsolódó hazai és nemzetközi szabályok is bemutatásra kerültek. Mindezek jobb megértését konkrét jogeseteken alapuló, számos példa segíti. Kiemelte és méltatta a szerző által végzett alapos kutatómunkát, a szabatos forráselemzését, a külföldi szakirodalom részletes feldolgozását. Amellett, hogy egy precízen szerkesztett, tudományos igényű műről van szó, egyúttal a gyakorlatban is jól hasznosítható. A kötet a közjegyzőség számára sorvezetőként is használható a nemzetközi vonatkozású öröklési ügyek intézésekor. Könyvének bemutatását követően a szerző dr. Suri Noémi hozzá intézett kérdéseire válaszolva, beszélgetés keretében oszthatta meg a hallgatósággal saját álláspontját a rendelettel összefüggésben.   

Dr. Anka Márton Tibor: A földforgalmi szabályozás a tulajdonjog és a haszonélvezeti jog oldaláról című könyvét maga a szerző mutatta be a közönségnek. Elmondta, hogy a földforgalmi szabályozás a mezőgazdasági- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 2014-es hatálybalépése óta jelentősen kibővült, és a joganyag mára a Ptk. bármelyik könyvével vetekszik terjedelmében és komplexitásában. Ezt a jogterületet fogja át a kötete, a földhasználatra vonatkozó szabályozás kivételével. A szerző prezentációval is készült, amelynek témáját a földforgalmi szabályozás dogmatikája képezte. Kifejtette, hogy a törvény gyakorlatban leginkább fajsúlyosnak tekintett szabályait nem lehet megérteni anélkül, hogy az egyes, konkrét fogalmakat ne tisztáznánk már az elején, ezért is halad a műve a jogszabály szakaszainak sorrendjében. Prezentációjában nagy hangsúllyal szerepelt, és a könyve írásakor is kifejezett törekvése volt a szerzőnek, hogy a földforgalommal kapcsolatos korlátozó szabályok dogmatikai hátterét – pl. a semmisség és a szerzőképtelenség vizsgálatának és elhatárolásának problematikáját – is bemutassa.

A könyvbemutatót követően a bemutatott könyvek megvásárlására és dedikálásra is lehetőség nyílt a helyszínen. A rendezvény állófogadással zárult.

A könyvek megrendelhetők az alábbi linkről:

– dr. Anka Márton Tibor: A földforgalmi szabályozás a tulajdonjog és a haszonélvezeti jog oldaláról:

https://hvgorac.hu/A_foldforgalmi_szabalyozas_a_tulajdonjog_es_a_haszonelvezeti_jog_oldalarol?search=anka%20m%C3%A1rton

– dr. Szőcs Tibor: A nemzetközi öröklési jog szabályainak kommentárja: 

https://hvgorac.hu/konyvek_csoport/eu_nemzetkozi_jog_csoport/A_nemzetkozi_oroklesi_jog_szabalyainak_kommentarja

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elérhetőségei A Területi Közjegyzői Kamara elérhetőségei MOKK Közjegyzői Levéltár
© 2023 Magyar Országos Közjegyzői Kamara MOKK.HU Minden jog fenntartva.
Skip to content