2018. január 1-jétől módosulnak az eljárások rendjére, valamint az elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályok. A törvény által meghatározott ügyfelek elektronikus kapcsolattartásra kötelesek, ezért kérjük, olvassa el az elektronikus ügyintézésről szóló tájékoztatónkat!

Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény rendelkezései szerint a közjegyző az egyszerű és gyors jogérvényesítés elősegítése érdekében a fél kérelmére igazságügyi szakértőt rendelhet ki.

Amennyiben a kérelmező számára jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához vagy megítéléséhez különleges szakértelem szükséges, a közjegyzőtől igazságügyi szakértő kirendelését kérheti. Az igazságügyi szakértő kirendelése későbbi jogviták megelőzésére, peres eljárások előkészítésére is szolgálhat. Az eljárás eredménye ugyanis egy olyan szakértői vélemény, amely ugyanolyan bizonyítási eszköz, mint a perben kirendelt szakértő véleménye. Azáltal, hogy a közjegyző igazságügyi szakértőt rendel ki, a kérelmező az így nyert bizonyítékot a bíróság előtt peres eljárásban is felhasználhatja, mely a peres eljárás lefolytatását gyorsítja.

Főszabály szerint bármikor helye van, kivéve, ha az ügyben – a kérelmező által vagy ellene – polgári per vagy büntetőeljárás van folyamatban.

A kérelmet írásban kell előterjeszteni vagy az illetékes közjegyzőnél jegyzőkönyvbe mondani.

A közjegyző előtti szakértő kirendelésére irányuló kérelemnek tartalmaznia kell:

  • a kérelmező nevét, lakóhelyét (székhelyét),
  • az eljárás lefolytatására irányuló kifejezett kérelmet,
  • rövid tényállást,
  • a kérelem előterjesztésének indokait, azokat a körülményeket, amelyeknek alapján igazságügyi szakértő kirendelésének van helye,
  • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az ügyben per vagy büntetőeljárás nincs folyamatban,
  • a szakértői vizsgálat tárgyát és annak helyét,
  • azokat a kérdéseket, amelyekre vonatkozóan a szakértőnek véleményt kell nyilvánítania,
  • az illetékes közjegyző megjelölését és a közjegyző illetékességének megállapításához szükséges adatokat.

Az igazságügyi szakértő kirendelése iránti kérelemben ellenfelet megjelölni nem kell.

Az eljárásra az a közjegyző illetékes,

  • akinek az illetékességi területén a kérelmező lakóhelye vagy tartózkodási helye/székhelye van (belföldi lakóhely, tartózkodási hely hiányában az eljárásra bármely közjegyző illetékes) vagy
  • akinek az illetékességi területén a szakértői vizsgálat tárgyát képező ingatlan fekszik vagy dolog található.

A közjegyző – a kérelem érkezésétől számított 8 munkanapon belül – felhívja a kérelmezőt, hogy az eljárás lefolytatásának külön jogszabályban meghatározott közjegyzői munkadíjat és a költségtérítést (ha azt a fél addig nem fizette meg), valamint szakértői díj költségeinek fedezésére előreláthatóan szükséges összeget helyezze bizalmi őrzésbe. A szakértő kirendelésének költségeit a kérelmező viseli, ideértve azt az esetet is, ha a szakértő a szakvélemény elkészítéséhez szükséges vizsgálatot nem tudta lefolytatni.

A kirendelésre kerülő szakértő személyéről – a fél meghallgatása nélkül – a közjegyző dönt. (A szakértő az Igazságügyi Szakértők Névjegyzékéből kerül kirendelésre.)

A szakértő a szakvéleményt a szakértőt kirendelő végzés kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles előterjeszteni. A határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.

Az eljárás díjköteles. Az eljárásban költségmentességnek és költségfeljegyzésnek nincs helye. A közjegyző az általa felszámított munkadíjat és költségtérítést a külön jogszabály szerinti díjjegyzékben állapítja meg, amelyről bővebben A közjegyzői díjszabás menüpont alatt olvashat.

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elérhetőségei A Területi Közjegyzői Kamara elérhetőségei MOKK Közjegyzői Levéltár
© 2023 Magyar Országos Közjegyzői Kamara MOKK.HU Minden jog fenntartva.
Skip to content