A Petrecz Sándor Alapítvány keretében működő Keresztény Jogakadémia elsődleges célja, hogy a keresztény jogászok magyarországi közösségét életre hívja, valamint a keresztény jog és keresztény jogászi hivatás létét, értelmét és hasznosságát felmutassa.

Mindezek szellemében írja ki a Keresztény Jogakadémia (a továbbiakban: Jogakadémia) a tudományos tanulmányok írására vonatkozó pályázatát. A Jogakadémia felhívásának célja, hogy elősegítse olyan pályaművek megszületését, amelyek alkalmasak egy nyomtatott és elektronikus kiadványban való megjelentetésre, és ezáltal széles körben való terjesztésre. Cél tovább olyan megoldások, jogintézmények felvázolása, bemutatása, amelyek alkalmasak arra, hogy akár a jogtudomány, akár a gyakorlati jogalkalmazás hasznosítsa őket, és ilyen módon részeivé válhassanak az egyetemi oktatásnak, a nemzeti vagy európai joganyagnak.

Választható témák

A pályázók az alábbi témák közül választhatnak:

  • Az egyházi és egy állami fenntartású intézmények közötti különbség
  • Milyen állam és társadalomalkotó szerepe lehet az egyházaknak a következő 100 évben nyugaton?
  • Az erkölcs és a jog összhangjának fontossága a 4.0 ipar idején
  • Az egyházi jogintézmények átültetésének lehetősége a világi jogba
  • A szociális gondoskodás szerepének vizsgálata az állam és az egyház vonatkozásában
  • A keresztyén értékrend megjelenése a szakmai etika szabályai között
  • Életvédelem, teremtésvédelem – a jog lehetőségei
  • Vallásszabadság és szólásszabadság – korlátok, összefüggések és ütközések
  • A COVID-járvány hatása az alkotmányosság, az egyházak, a keresztény értékrend, az egyházi jogi intézmények szempontjából

A pályázat részletei itt olvashatók:

http://petreczalapitvany.oldalunk.hu/site.php?sd=petreczalapitvany

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elérhetőségei A Területi Közjegyzői Kamara elérhetőségei MOKK Közjegyzői Levéltár
© 2023 Magyar Országos Közjegyzői Kamara MOKK.HU Minden jog fenntartva.
Skip to content