A MOKK közhatalmi tevékenységet végző szervezet. A MOKK közhatalmi tevékenysége az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 7. § (1) bekezdés hatálya alá tartozik, ezért e tevékenysége kapcsán nem köteles számlát kibocsátani.

Az ÁFA tv. 7. § (1) bekezdése szerint ugyanis nem gazdasági tevékenység és nem eredményez adóalanyiságot a Magyarország Alaptörvénye által, illetőleg az annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján közhatalom gyakorlására jogosított személy, szervezet által ellátott közhatalmi tevékenység [vö. ÁFA tv. 159. § (1) bek., 7. § (1) bek.].

A közhatalmi tevékenységgel összefüggő gazdasági esemény elszámolására a MOKK számviteli bizonylat bocsát ki.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) 166. § (1) bekezdése szerint számviteli bizonylat minden olyan a gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány (számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat) – függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától -, amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását) támasztja alá.

A számlaadási kötelezettség alóli mentesség minden számviteli bizonylaton feltüntetésre kerül.

A számviteli bizonylaton a vevő adószáma nem kerül feltüntetésre, mivel az Sztv. 166-169. §-ai értelmében ezen adat feltüntetése nem kötelező.

Fentiek alapján az ügyfél nem kérheti számla kibocsátását a MOKK-tól közhatalmi tevékenysége körében.

2024. január 1-jei teljesítési dátumtól a MOKK által kiállított számviteli bizonylat mellékletében várhatóan változik az XML tartalom, ami igazodik a NAV sémájához. (A minta XML megjelenítéséhez kattintson ide.)

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elérhetőségei A Területi Közjegyzői Kamara elérhetőségei MOKK Közjegyzői Levéltár
© 2023 Magyar Országos Közjegyzői Kamara MOKK.HU Minden jog fenntartva.
Skip to content