A polgári eljárásjog területén elfogadott európai uniós rendeletek az egyes tagállamokban hozott határozatok, illetve közokiratok Európai Unión belüli szabad áramlásának elősegítése érdekében tanúsítványok kiállítását írják elő, amely tanúsítványok alapján az adott határozat, közokirat a származási tagállamtól eltérő tagállamban lényegesen egyszerűbben, illetve akár minden további cselekmény nélkül használható fel.

Ezen európai uniós jogforrásokban meghatározott tanúsítványok kiállításának hatáskörét a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) a közjegyzői okiratok, a közjegyző által hozott határozatok, illetve a közjegyző által jóváhagyott egyezségek tekintetében a közjegyzőhöz telepítette, vagyis ha a közokiratot közjegyző állította ki, továbbá a közjegyző által hozott, marasztalást tartalmazó végzés és a közjegyző által jóváhagyott – a bírósági egyezséggel azonos hatályú – egyezség esetén a közjegyző kérelemre kiállítja

a) a 44/2001/EK tanácsi rendelet VI. melléklete szerinti tanúsítványt,

b) a 805/2004/EK rendelet I-V. melléklete szerinti tanúsítványt,

c) a 4/2009/EK tanácsi rendelet III. és IV. melléklete szerinti kivonatot,

d) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló Luganóban 2007. október 30. napján aláírt Luganói Egyezmény VI. melléklete szerinti igazolást,

e) az 1215/2012/EU rendelet 60. cikke szerinti tanúsítványt az 1215/2012/EU rendelet II. mellékletében közzétett formanyomtatvány felhasználásával,

f) a 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 46. cikke (3) bekezdésének b) pontja szerinti tanúsítványt az 1329/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 1. mellékletében közzétett formanyomtatvány felhasználásával,

g) a 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 60. cikkének (2) bekezdése szerinti tanúsítványt az 1329/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 2. mellékletében közzétett formanyomtatvány felhasználásával.

Ha Ön magyar közjegyző által hozott határozatot, jóváhagyott egyezséget, illetve kiállított közokiratot szeretne végrehajtatni az Európai Unió valamely másik tagállamában, illetve Izlandon, Norvégiában vagy Svájcban, akkor az alábbi lehetőségei vannak:

  • a másik EU-tagállam, illetve Izland, Norvégia vagy Svájc nemzeti joga szerint kéri a határozat/egyezség/közokirat elismerését, végrehajthatóvá nyilvánítását, majd végrehajtásának elrendelését,
  • a más EU-tagállamban végrehajtandó, 2015. január 10. előtt hozott határozat/jóváhagyott egyezség/kiállított közokirat esetén a 44/2001/EK rendelet VI. melléklete szerinti tanúsítvány kiállítását kéri a határozatot hozó/egyezséget jóváhagyó/közokiratot kiállító közjegyzőtől, ez alapján a másik tagállamban kéri a határozat/egyezség/közokirat végrehajthatóvá nyilvánítását, majd végrehajtásának elrendelését,
  • a más EU-tagállamban végrehajtandó, 2015. január 10-én vagy azt követően hozott határozat/jóváhagyott egyezség/kiállított közokirat esetén az 1215/2012/EU rendelet II. melléklete szerinti tanúsítvány kiállítását kéri a határozatot hozó/egyezséget jóváhagyó/közokiratot kiállító közjegyzőtől, ez alapján pedig a másik EU-tagállamban közvetlenül kéri a végrehajtásának elrendelését,
  • az Izlandon, Norvégiában vagy Svájcban végrehajtandó határozat/egyezség/közokirat esetén a Luganói Egyezmény VI. melléklete szerinti igazolás kiállítását kéri a határozatot hozó/egyezséget jóváhagyó/közokiratot kiállító közjegyzőtől, ez alapján kéri a határozat/egyezség/közokirat végrehajthatóvá nyilvánítását, majd végrehajtásának elrendelését,
  • ha a 805/2004/EK rendeletben meghatározott feltételek fennállnak, a más EU-tagállamban (kivéve Dániát) végrehajtandó határozat/egyezség/közokirat esetén a 805/2004/EK rendelet I-III. melléklete szerinti tanúsítvány kiállítását kéri a határozatot hozó/egyezséget jóváhagyó/közokiratot kiállító közjegyzőtől, ez alapján pedig a másik EU-tagállamban (kivéve Dániát) közvetlenül kéri a végrehajtásának elrendelését.

A tanúsítványt a közjegyző kérelemre állítja ki. A kérelmezőnek a kérelmébe bele kell foglalnia a) az eljárás lefolytatására irányuló kérelmet, b) a kérelem előterjesztésének indokait, c) a rövid tényállást, d) az illetékes közjegyző megjelölését, a közjegyző illetékességének megállapításához szükséges adatokat, valamint e) a kérelmező nevét, lakóhelyét (székhelyét). A kérelem előterjeszthető írásban, illetve az eljáró közjegyzőnél jegyzőkönyvbe mondható. Ha a jogerős fizetési meghagyásnak a 805/2004/EK rendelet szerinti európai végrehajtható okirattá nyilvánítására irányul a kérelem, akkor az a fizetési meghagyásos eljárás intézésére szolgáló informatikai rendszeren keresztül, elektronikus úton is előterjeszthető az eljáró közjegyzőhöz.

A tanúsítványt a közjegyző magyar nyelven állítja ki, annak esetleges fordításáról a kérelmezőnek kell gondoskodnia.

Az eljárás díjköteles, amelyről bővebben A közjegyzői díjszabás menüpont alatt olvashat.

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elérhetőségei A Területi Közjegyzői Kamara elérhetőségei MOKK Közjegyzői Levéltár
© 2023 Magyar Országos Közjegyzői Kamara MOKK.HU Minden jog fenntartva.
Skip to content