A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 161/A. és 161/B. § alapján lehetőség van arra, hogy az ügyfél írásbeli magánvégrendeletét nyíltan vagy borítékba zárva letétbe helyezze a közjegyzőnél azzal a kijelentéssel, hogy az okirat a végrendeletét tartalmazza. Abban az esetben, ha az ügyfél a sajátkezűleg írt vagy a más által írt végrendeletét aláírja, és akár nyílt, akár zárt iratként a közjegyzőnél – végrendeleteként feltüntetve – személyesen letétbe helyezi, akkor írásbeli magánvégrendelete alakilag érvényes lesz.

A végrendelet letétbe helyezéséről a közjegyző jegyzőkönyvet készít, a végrendelet átvételéről a félnek pedig elismervényt ad, és a végrendeletet elzárva őrzi. A közjegyző a letétbe helyezést követő 72 órán belül a végrendelet letételének tényét bevezeti a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által működtetett Végrendeletek Országos Nyilvántartásába, amely garanciát jelent arra nézve, hogy az az ügyfél után lefolytatandó hagyatéki eljárás során előkerül.

Ha az ügyfél szeretné a végrendeletét visszavenni, akkor a közjegyző a végrendelet személyesen eljáró letevőjének a nála letett végrendeletet visszaadja, amelyről szintén jegyzőkönyvet készít. A közjegyző tájékoztatja a felet arról, hogy a közjegyzőnél letett magánvégrendelet hatályát veszti, ha azt a végrendelkező visszaveszi, valamint arról, hogy a végrendelet visszaadása után végrendelete alakilag nem lesz érvényes, ha az nem felel meg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 7:17. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában előírt alaki érvényességi feltételnek.

A végrendelet letétbe helyezése díjköteles, amelyről bővebben a közjegyzői díjszabás menüpont alatt olvashat.

A közjegyző kérelemre veszi letétbe az ügyfél írásbeli magánvégrendeletét, amely kérelem formanyomtatványa elérhető a Kérelmek, űrlapok menüpont alatt.

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elérhetőségei A Területi Közjegyzői Kamara elérhetőségei MOKK Közjegyzői Levéltár
© 2023 Magyar Országos Közjegyzői Kamara MOKK.HU Minden jog fenntartva.
Skip to content