A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2014. március 15-i hatálybalépése óta a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet 48/A. §-a szerinti, egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásába (gkZONY) új zálogjogot nem lehet bejegyezni. Ugyanakkor a még fennálló, a gkZONY-ba bejegyzett zálogjogok módosítása, valamint törlése továbbra is a 2014. március 14-én hatályban volt szabályok [80/2009. (XII. 28.) IRM rendelet] szerint történik.

A gkZONY-ba a hitelbiztosítéki rendszer internetes felületén (https://hbny.mokk.hu) keresztül bárki ingyenesen betekinthet.

Az eljárás díjköteles, amelyről bővebben A közjegyzői díjszabás menüpont alatt olvashat.

A 2014. március 15-e óta létrejött zálogjogot a hitelbiztosítéki nyilvántartásba kell bejegyezni.

Technikai Információs Csoport

A hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény hatálybalépésével a gkZONY-ba új bejegyzést nem lehet eszközölni, kizárólag változásbejegyzés és törlés elvégzésére van mód. A gkZONY-ból való lekérdezést 2014. március 24-től a hitelbiztosítéki nyilvántartás felületén keresztül lehet végezni.

A gkZONY rendszerrel kapcsolatos kérdéseket a MOKK Informatikai Irodája válaszolja meg. A kérdéseket a gkzonyinfo@mokk.hu e-mail címre lehet megírni.

Személyes ügyfélfogadás nincs.

Tájékoztatók

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elérhetőségei A Területi Közjegyzői Kamara elérhetőségei MOKK Közjegyzői Levéltár
© 2023 Magyar Országos Közjegyzői Kamara MOKK.HU Minden jog fenntartva.
Skip to content