Az alábbi űrlapot kizárólag természetes személy, társasház, illetve egyház mint ügyfél nyújthatja be!
A kitöltött és kézzel aláírt eredeti papíralapú kérelmet a MOKK Pénzügyi és Számviteli Irodájához kell előterjeszteni postai úton a 1441 Budapest, Pf. 65 címen. (Eredeti melléklet csatolása esetén kizárólag a postai előterjesztés választható.) Minősített elektronikus aláírással vagy AVDH-val hitelesített formátumban megküldhető a kitöltött díjvisszatérítési kérelem elektronikus úton is a penzugy@kamara.mokk.hu e-mail címen. (E-mail-en megküldött, de elektronikus aláírás pl. e-szignó, AVDH nélküli kérelmet nem fogadunk el.)
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre köteles személy (pl. egyéni vállalkozó, cég, civil szervezet, jogi képviselő) az erre rendszeresített elektronikus űrlapon nyújthatja be a kérelmét. Az elektronikus űrlap a Elektronikus űrlapok oldalon az „Űrlapok a Magyar Országos Közjegyzői Kamarához” pontnál a 2. sorszám alatt található.
A díjvisszatérítési formanyomtatvány egyéb elektronikus csatornán (pl. e-mailen) kizárólag akkor továbbítható, amennyiben megfelelő elektronikus aláírással van ellátva.

Hitelbiztosítéki nyilatkozat tételéért fizetett költségtérítés visszatérítése iránti kérelem (Microsoft Word, kitölthető)

Hitelbiztosítéki nyilatkozat tételéért fizetett költségtérítés visszatérítése iránti kérelem (PDF)

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elérhetőségei A Területi Közjegyzői Kamara elérhetőségei MOKK Közjegyzői Levéltár
© 2023 Magyar Országos Közjegyzői Kamara MOKK.HU Minden jog fenntartva.
Skip to content